בעיה רצינית
פתרון פשוט ויעיל

זיהומים נרכשים בבתי חולים (HAI – Hospital Acquired Infections) הם הגורם השכיח ביותר לטיפול רפואי ברחבי העולם, ומשפיעים על כ-7% מהמאושפזים במדינות מפותחות מדי שנה. מתוך נייר עמדה על HAI, ארגון הבריאות העולמי, 2014

מניעת חיידקים היא אחד האתגרים הגדולים
של עולם הרפואה בכלל ובתי החולים ומחלקות
האשפוז בפרט. בשנה האחרונה בארצות
הברית לבדה, זיהומים בתוך בתי חולים
גבו את חייהם של כ-100,000 חולים,
וכמעט 3 מיליון גברים ונשים נדבקו.

זיהומים נרכשים בבתי חולים (HAI – Hospital Acquired Infections) הם הגורם השכיח ביותר לטיפול
רפואי ברחבי העולם, ומשפיעים על כ-7% מהמאושפזים במדינות מפותחות מדי שנה. מתוך נייר עמדה
על HAI , ארגון הבריאות העולמי, 2014

מניעת חיידקים היא אחד האתגרים הגדולים של עולם הרפואה בכלל ובתי החולים ומחלקות האשפוז
בפרט. בשנה האחרונה בארצות הברית לבדה, זיהומים בתוך בתי חולים גבו את חייהם של כ-100,000
חולים ,וכמעט 3 מיליון גברים ונשים נדבקו.

נגן וידאו

חלקו של
הביופילם ב-HAI

חלקו של הביופילם ב-HAI

ביופילם הוא מושבֶת מיקרו־אורגניזמים הצומחים על משטחים חיים כמו גם על משטחי מכשירים רפואיים. הביופילם אחראי לכ-50% מכלל הזיהומים הנוזוקומיאליים (זיהומים נרכשים בבתי חולים) והוא מסוכן במיוחד משום שהוא עמיד בפני המערכת החיסונית והן בפני אנטיביוטיקה.

“מרגע שמתפתח ביופילם, כמעט בלתי אפשרי להיפטר ממנו מבלי לסלק את הכיורים והצנרת” (ד”ר אלכס קאלן, CDC)

מה זה AMR?

אנו חיים בעידן בו חיידקים מפתחים עמידות מיקרוביאלית, כאשר חיידקים אינם מגיבים עוד לשיטות טיפול אנטיביוטיות. בעידן שלנו, חיוני במיוחד להגן על אוכלוסיות פגיעות.

ואולם, בתי חולים וחוקרים בתחום טרם מצאו פתרון מוצלח לסכנה הנובעת מהימצאות ביופילם בצנרות ובכיורים. כל המבחנים הקליניים על מגוון חומרי חיטוי ושיטות ניקוי לא הצליחו למצוא פתרון הולם, כשמרבית האמצעים המניעתיים כשלו או שאינם מעשיים מבחינת עלותם ויישומם.

מנגד הגיעו החוקרים למסקנה כי הפתרון לבעיה טמון בכיור עצמו, במידה ויעוצב כך שהחיידקים המתרבים בביופילם שבצנרת ובכיור לא יוכלו לחדור חזרה אל תוך סביבת בית החולים ולסכן מאושפזים. זה בדיוק המקום בו שימוש בחוקי הפיזיקה יכול לשנות את המצב.

הפתרון של חברת ‘פיזיקלין’ מתמקד בכיור עצמו, בכך שאינו מאפשר לחיידקים המזהמים לחדור חזרה אל סביבת המבנה ובכך להוות גורם סיכון גבוה למאושפזים.

יעילות מוכחת

זיהומים נרכשים בבתי חולים (HAI – Hospital Acquired Infections) הם האירוע השכיח ביותר לטיפול רפואי ברחבי העולם, ומשפיעים על כ-7% מהמאושפזים במדינות מפותחות מדי שנה. (מתוך נייר עמדה על HAI, ארגון הבריאות העולמי, 2014)

המעמסה הכלכלית של HAI

המעמסה הכלכלית של HAI

בנוסף למחיר הבריאותי העצום, HAI מעמיס מחיר פיננסי גדול מאוד על המוסדות הרפואיים ועל החברה כולה. בארצות הברית מוערכת העלות הכוללת של תוספת אשפוז בבתי חולים, בכ־10 מיליארד דולר לספק השירות, ובמצטבר, העלויות לחברה הנובעות מ־HAI בעולם כולו עולות על 200 מיליארד דולר מדי שנה בשקלול גורמים נוספים. העלויות לבית החולים כוללות תקופות אשפוז ארוכות יותר, תביעות ביטוחיות ושימוש מוגבר במשאבים יקרים (בדיקות דם, הדמיות, שימוש באנטיביוטיקה). בשקלול השפעות החיידקים העמידים בפני טיפול רב-תרופתי עלולות עלויות אלו לזנק כאשר חולים נזקקים לתקופות אשפוז ארוכות יותר.

המעמסה הכלכלית של HAI

המעמסה הכלכלית של HAI

חשוב לציין כי חיידקי MRSA עלולים להזניק עלויות אשפוז כתוצאה מהארכת משך השהות בבית החולים למאושפזי SSI ב-23 ימים נוספים ושל מאושפזי CLABSI ב-15.7 ימים נוספים.
שווי שוק מניעת הזיהומים הגלובלי הוערך ב-150.4 מיליארד דולר בשנת 2016 וצפוי לגדול בשיעור שנתי של 6.2 אחוזים במשך כל תקופת התחזית. הגורם המניע העיקרי של השוק הוא המספר ההולך וגדל של הליכים כירורגיים למניעת זיהומים. ההנחה היא כי התיעדוף הגבוה נובע מהתוצאות הקליניות החיוביות הקשורות בשימוש באמצעים למניעת זיהומים.

שוק מניעת הזיהומים בארה”ב,
לפי סוג, 2014-2025 (במיליארדי דולרים)

הנטל הכלכלי של HAI

בנוסף למחיר הבריאותי העצום, HAI מעמיס מחיר פיננסי גדול מאוד על המוסדות הרפואיים ועל החברה כולה. בארצות הברית מוערכת העלות הכוללת של תוספת אשפוז בבתי חולים, בכ־10 מיליארד דולר לספק השירות, ובמצטבר, העלויות לחברה הנובעות מ־HAI בעולם כולו עולות על 200 מיליארד דולר מדי שנה בשקלול גורמים נוספים. העלויות לבית החולים כוללות תקופות אשפוז ארוכות יותר ושימוש מוגבר במשאבים יקרים (בדיקות דם, הדמיות, שימוש באנטיביוטיקה). בשקלול השפעות החיידקים העמידים בפני טיפול רב־תרופתי עלולות עלויות אלו לזנק כאשר חולים נזקקים לתקופות אשפוז ארוכות יותר.

נגן וידאו

המוצרים שלנו

Drain Barrier Basic

פשטות זה שם המשחק.
Physiclean פיתחה מוצר שמתחשב בצרכי השטח ומאפשר שילוב מהיר ופשוט בכל מערך הגנה של AMR בשטח. המוצר של פיסיקלין מסייע בהפחתת זיהומים משמעותית תוך צורך בתחזוקה מינימלית ובעלויות אפסיות.

Drain Barrier Pro

יכולת ההשתלבות של המכשיר מדהימה, היא קלה מאוד להתקנה, אינה זקוקה לשום מקור חשמל תוך ניצול אנרגיית מים וחוקי פיזיקה פשוטים להגנה על הסביבה מפני אויב קטלני שהורס את חייהם של עשרות מיליוני אנשים בכל שנה.

המלצות